#

Oferta

Realizacje - Zakład produkcji odzieży dla ratownictwa medycznego Nitzsche

Naszej firmie powierzono kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
w nowopowstałej hali produkcyjnej firmy Nitsche - specjalizującej się w szyciu specjalistycznej odzieży
dla ratownictwa medycznego. Zakres powierzonych nam prac to: instalacja elektryczna, instalacja sieci komputerowej i telefonicznej oraz instalacja okablowania dla telewizji przemysłowej.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #